Με αφορμή τη δημοσίευση του αριθμού εισακτέων από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, μπορείτε να δείτε τα τμήματα ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα, μέχρι την οριστική ανακοίνωση του Μηχανογραφικού 2019:

Το έγγραφο με τους πίνακες

Print Friendly, PDF & Email