Από το 2019-2020, το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου καθορίζεται ως εξής:

Δείτε το ΦΕΚ

Print Friendly, PDF & Email