Για να δείτε το διορθωμένο πρόγραμμα, στο κόμβο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, πατήστε εδώ

 

Print Friendly, PDF & Email