Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε συμπληρωματική προκήρυξη για την υπ’ αριθ. 32448 Φ.300.1/24-05-2019 Απόφαση Αρχηγού ΠΣ, «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών/τριών και σπουδαστών/στριών στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών αντιστοίχως, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020», όσον αφορά τον αριθμό των εισακτέων.

Δείτε την αρχική προκήρυξη

Δείτε τη συμπληρωματική προκήρυξη

Print Friendly, PDF & Email