Γνωρίζεται ότι, στις ιστοσελίδες των Εξεταστικών Κέντρων Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2019-20, αναρτήθηκαν οι καταστάσεις ελλειπών δικαιολογητικών.

Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ελλιπών δικαιολογητικών είναι την Παρασκευή 31 Μαϊου 2019 και ώρα 23:59.

Η έκδοση της τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για την συμμετοχή στις ΠΚΕ, καθώς και το πρόγραμμα διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος χρόνος), θα αναρτηθούν από κάθε εξεταστικό κέντρο την Τετάρτη 05 Ιουνίου 2019.

Print Friendly, PDF & Email