Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ υπ’αριθμ. 2656 τ.Β’ (1-7-2019) οι Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, για τις μετεγγραφές.

Δείτε το ΦΕΚ

Print Friendly, PDF & Email