Σας ενημερώνουμε ότι τα ΦΕΚ που μπορείτε να συμβουλεύεστε για την ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020 είναι τα παρακάτω:

*****9/4/2020 – Η νέα μειωμένη ύλη για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2020

  1. ΦΕΚ 2875 τ.Β’ (5/7/2019) με θέμα: Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ΄τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ΄τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
  2. ΦΕΚ 3226 τ.Β’ (22/8/2019) με θέμα: Τροποποίηση της 106428/Δ2/2-7-2019 υπουργικής απόφασης (Β’ 2875) ως προς τα μαθήματα: Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Χημεία, Βιολογία και Οικονομία.
  3. Δείτε εδώ το ΦΕΚ με τον τρόπο εξέτασης στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2020.
  4. Το ΦΕΚ 4266 τ.Β’ (22-11-2019) με τις παρατηρήσεις σχετικά με την ύλη στα Μαθηματικά της Γ΄ Λυκείου στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2020.
Print Friendly, PDF & Email