Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις προτιμήσεις επιτυχόντων και υποψηφίων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανά κατηγορία επιλογής.

Δείτε τα εδώ

Print Friendly, PDF & Email