Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις επιλογής και επιθυμούν, να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση της μίας (1) κενής θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) με απόσπαση στη Δ.Δ.Ε. Λευκάδας, κατόπιν επιλογής, και τοποθέτηση για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας (ήτοι έως 31-7-2022),

να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την Παρασκευή 30-8-2019 έως και την Τρίτη 10-9-2019 και ώρα 15:00, στη Δ.Δ.Ε. Λευκάδας.

Δείτε την πρόσκληση και τα σχετικά έγγραφα, εδώ.

Print Friendly, PDF & Email