Σύμφωνα με την 03-09-2019/ 4947 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, καλούνται οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11 της Α′/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης του νομού Λευκάδας στις 05-09-2019 σε επιμορφωτική συνάντηση.

Το θέμα της επιμόρφωσης θα είναι: Στυλ Διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή.

Εισηγήτρια : Βασιλική Τζίβα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ11 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ

Η επιμόρφωση  θα γίνει στο Μουσικό Γυμνάσιο Λευκάδας την Πέμπτη 5/9/2019 και ώρα 10.00-12.00.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς καθώς επίσης και να τους διευκολύνουν  για να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση.

Η  Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ11 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Ιονίων Νήσων

Βασιλική Τζίβα

Η πρόσκληση

Print Friendly, PDF & Email