Το υλικό (παρουσιάσεις και βίντεο) από τη διημερίδα του Ι.Ε.Π. με θέμα το «Πλαίσιο λειτουργίας των μαθημάτων του μεταβατικού Προγράμματος Σπουδών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου», για το σχολικό έτος 2019-2020.

Παρουσιάσεις για όλα τα μαθήματα της Γ΄ Λυκείου και βίντεο με την εισηγήσεις αλλά και τη συζήτηση που ακολούθησε.

Δείτε τα εδώ

Print Friendly, PDF & Email