Υλικό από την επιμορφωτική συνάντηση μαθηματικών Λευκάδας, από τη συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου ΠΕ03, κ. Πάλλα Μαρίνα:

  • Παρουσίαση: Το Μαθηματικό Πρόβλημα και η σημασία του στη διδασκαλία των Μαθηματικών σε Γυμνάσιο και Λύκειο (κάντε κλικ στην εικόνα που ακολουθεί):

  • Βίντεο με την ημερίδα του Ι.Ε.Π. για τις αλλαγές στα Μαθηματικά της Β΄και Γ΄ Λυκείου, για το σχολικό έτος 2019 – 2020:

  • Ολόκληρο το ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ με θέμα: «Πλαίσιο λειτουργίας των μαθημάτων του μεταβατικού Προγράμματος Σπουδών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου», για το σχολικό έτος 2019-2020
Print Friendly, PDF & Email