Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το 139112/Δ2 (9/9/2019) έγγραφο, για την επιλογή και τις αρμοδιότητες του/της Y.Σ.Ε.Φ.Ε. των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2019-2020 ισχύει η εγκύκλιος 155869/Δ2/19-09-2018 του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Print Friendly, PDF & Email