Δείτε τις οδηγίες διδασκαλίας και διαχείρισης της ύλης για τα φιλολογικά μαθήματα:

  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γενικής Παιδείας Α’ Λυκείου)
  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γενικής Παιδείας Β’ Λυκείου)
  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Ο.Π. Β΄Λυκείου)
  • Νέα Ελληνική Γλώσσα – Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (Α΄και Β΄ Λυκείου)
  • Φιλοσοφία (Β΄ Λυκείου)

Οι αναλυτικές οδηγίες για το 2019-2020

Print Friendly, PDF & Email