Προσοχή!!! Νέες συμπληρωματικές οδηγίες (8/10/2019) και φάκελοι με πρόσθετο υλικό. Δείτε εδώ!

Για το μάθημα της Ιστορίας στο Ημερήσιο και Εσπερινό Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019-2020 ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί με το ΦΕΚ 959 Τ.Β./21-03-2019 («Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου»).

Η ύλη και οι οδηγίες της Ιστορίας για τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’ Εκκλησιαστικών Γυμνασίων ταυτίζονται με την ύλη και τις οδηγίες των Α΄, Β’ και Γ΄ τάξεων του Ημερήσιου Γυμνασίου.

Print Friendly, PDF & Email