Διδακτέα ύλη, επιπρόσθετο διδακτικό υλικό και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020.

Δείτε το έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email