Οι οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Καλλιτεχνική Παιδεία (Εικαστικά, Στοιχεία Θεατρολογίας, και Μουσική) στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020.

Το έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email