Οδηγίες για τη διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Κοινωνιολογίας της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020.

Δείτε το έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email