Οι οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος: Πολιτισμός και Δραστηριότητες (Καλλιτεχνικά – Μουσική) στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Ημερησίου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020.

Το έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email