Οι αναλυτικές οδηγίες για το μάθημα της Πληροφορικής στις τρεις (3) τάξεις Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020:

Το έγγραφο

 

 

Print Friendly, PDF & Email