Για το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στη Γ’ τάξη Ημερήσιου και Γ’ τάξη Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020 ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος 2018-2019, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 142749/Δ2/04-09-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. («Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018-2019»), οι οποίες παραπέμπουν στο υπ’ αριθμ. 164304/Δ2/03-10-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. («Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή στη Γ ́ τάξη Ημερήσιου Γυμνασίου και Γ ́ τάξη Εσπερινού Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2017-2018»).

Οι ανωτέρω οδηγίες ισχύουν για το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και για την Γ’ τάξη του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου.

Οι οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Β’ τάξης των Μουσικών και της Γ’ τάξης των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων ταυτίζονται με αυτές της Γ’ τάξης Εσπερινών Γυμνασίων.

Το έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email