Για το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας στη Α’ τάξη του Ημερήσιου Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020 ισχύουν η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας, όπως έχουν οριστεί για το σχολικό έτος σχολικό έτος 2018-2019, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 142749/Δ2/04-09-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. («Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2018-2019»), οι οποίες παραπέμπουν στο υπ’ αριθμ. 164697/Δ2 /03-10-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. («Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Οικιακή Οικονομία στην Α’ τάξη Ημερήσιου Γυμνάσιου, για το σχολικό έτος 2017 -18»).

Οι ανωτέρω οδηγίες ισχύουν για το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας και στην Α’ τάξη των
Εκκλησιαστικών Γυμνασίων.

Το έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email