Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους Υπεύθυνους των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.) καθώς και τους υπόλοιπους συναδέλφους του κλάδου ΠΕ04, για την παρουσίαση των παρακάτω θεμάτων που θα γίνει στο εργαστήριο Φ.Ε. του 1ου Λυκείου Λευκάδας την Τρίτη 01.10.2019, ώρα 12:00.

Μαγνητικό πεδίο:

  • Ραβδόμορφου μαγνήτη
  • Ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού
  • Ρευματοφόρου κυκλικού πλαισίου
  • Σωληνοειδούς

Ο Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ

Χόρτης Σπύρος

Print Friendly, PDF & Email