Οι οδηγίες του Υπουργείου για:

  • Βιολογία των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων ημερήσιου Γυμνασίου, εσπερινού Γυμνασίου, Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, Μουσικού Γυμνασίου, Εκκλησιαστικού Γυμνασίου.
  • Γεωλογία-Γεωγραφία των: α) Α΄ τάξης ημερήσιου και εσπερινού Γυμνασίου, Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, Μουσικού Γυμνασίου, Εκκλησιαστικού Γυμνασίου, β) Β΄ τάξης ημερήσιου Γυμνασίου και Β΄ τάξης Εκκλησιαστικού Γυμνασίου, β) Β΄ τάξης εσπερινού Γυμνασίου, Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, Μουσικού Γυμνασίου.
  • Φυσική των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων ημερήσιου Γυμνασίου, εσπερινού Γυμνασίου, Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, Μουσικού Γυμνασίου, Εκκλησιαστικού Γυμνασίου.
  • Χημεία των Β΄ και Γ΄ τάξεων ημερήσιου Γυμνασίου, εσπερινού Γυμνασίου, Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, Μουσικού Γυμνασίου, Εκκλησιαστικού Γυμνασίου.

Δείτε το έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email