Οι οδηγίες για τη διαχείριση τις ύλης στα μαθήματα Άλγεβρα, Γεωμετρία και Μαθηματικά Ο.Π. στις Α΄ και Β΄ τάξεις του Γενικού Λυκείου για το 2019-2020.

Το έγγραφο

Ενημέρωση 5/11/2019: Έγγραφο με διορθώσεις

Print Friendly, PDF & Email