Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών (μαθημάτων επιλογής) στη Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020.

Το έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email