Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθηματικών Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020:

Το έγγραφο

Ενημέρωση 5/11/2019: Έγγραφο με διορθώσεις

Print Friendly, PDF & Email