Δείτε τις αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με την απαλοιφή του Θρησκεύματος και της Ιθαγένειας από τους Απολυτήριους Τίτλους του Γυμνασίου και του Λυκείου:

Η απόφαση για το Γυμνάσιο

Η απόφαση για το Λύκειο

Print Friendly, PDF & Email