Σας ενημερώνουμε ότι στο βιβλίο των μαθηματικών προσανατολισμού της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου, στην υποπαράγραφο «Η έννοια του ορισμένου ολοκληρώματος» της παραγράφου 3.4, να διορθωθεί η ισότητα του πρώτου πλαισίου ως εξής:

Το σχετικό παράρτημα, στον κόμβο του ΙΕΠ.

Print Friendly, PDF & Email