Σας ενημερώνουμε σχετικά με παροράματα Φιλολογικών μαθημάτων (Φάκελοι Υλικού φιλολογικών μαθημάτων της Γ΄ του Γενικού Λυκείου). Συγκεκριμένα:

Α. Λογοτεχνία, Φάκελος Υλικού-Δίκτυα κειμένων, Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου, 2019.

Σελ.7 Πίνακας Περιεχομένων: 12. Αντί «Έσχατη» να γίνει «Εσχάτη» (αντιστοίχως και στον τίτλο του ποιήματος, σελ.138)

Σελ.8 Πίνακας Περιεχομένων: 19. Αντί «Ισιδώρος Αιγεάτος» να γίνει: «Ισίδωρος ο Αιγεάτης» (αντιστοίχως και στον τίτλο του ποιήματος, σελ.181)

Σελ.11-12 Στο κείμενο Η σύσκεψη του Μάριου Χάκκα: ο ρηματικός τύπος «συνεχίζοταν» να γίνει «συνεχίζονταν».

Σελ.142 Στο ποίημα Ο Ξεναγός ο 5ος στίχος συμπληρώνεται ως εξής: «Τη μέρα έμοιαζε καρπός»

Β. Αρχαία Ελληνικά, Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου, Φάκελος Υλικού, 2019.

Σελ.29 Στο κείμενο 2. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, Προς Δημόνικον, 40.1-42.5 να διαγραφεί η πρώτη περίοδος: «Βούλομαι…υμάς».

Σελ.68 Στο κείμενο αναφοράς αντί «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, 1.12, 1253a29-39» να γίνει: «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Πολιτικά, Α 1.12, 1253a29-39»

Γ. «Εμείς και οι άλλοι…», Δίκτυο κειμένων, Φάκελος Υλικού, Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου, 2019.

Σελ.27, υποσημείωση 6: αντί «τρόπος ζωής (λατ.)» να γίνει «modus vivendi (λατ.): εδώ με τη σημασία “τρόπος ζωής” ή “τρόπος συνύπαρξης”»

Για τους Φακέλους Υλικού, δείτε εδώ.

Print Friendly, PDF & Email