Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 40/03-10-2019 του Δ.Σ) το Υπουργείο δημοσίευσε συμπληρωματικές οδηγίες για τη διαχείριση της διδακτέας ύλης της Ιστορίας του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-2020 σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 143755/Δ2/17-09-2019 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019 – 2020»

Οι οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2019-20 διαρθρώνονται ανά Ενότητα και Κεφάλαιο σύμφωνα με τα σχολικά εγχειρίδια:

  • Αρχαία Ιστορία – Α΄ τάξη,
  • Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία – Β΄ τάξη
  • Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία – Γ΄ τάξη,

στηριζόμενες στο «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας των Α΄, Β΄ και Γ΄τάξεων του Γυμνασίου» (ΦΕΚ 959 Τ.Β./21-03-2019).

  1. Δείτε εδώ τις συμπληρωματικές οδηγίες
  2. Παράρτημα 1 – Φάκελος Α΄ Γυμνασίου
  3. Παράρτημα 2 – Φάκελος Β΄ Γυμνασίου
  4. Παράρτημα 3 – Φάκελος Γ΄ Γυμνασίου
Print Friendly, PDF & Email