Οι νέες οδηγίες για τη διαχείριση της διδακτέας-εξεταστέας ύλης της Χημείας της Γ΄τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020.

Προσοχή!!! το με αρ. πρωτ. 143377/Δ2/16-09-2019 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με τις προηγούμενες οδηγίες καταργείται.

Δείτε τις νέες οδηγίες εδώ

Print Friendly, PDF & Email