Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 40/03-10-2019 του Δ.Σ.) σάς ενημερώνουμε ότι:

Στη σελίδα 13 του Φακέλου μαθητή/τριας για τη Στατιστική της Β΄ Λυκείου, εμφανίζεται παράδειγμα χρονογράμματος με τίτλο «Ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα την περίοδο 2014-2017» το οποίο αναπαριστά στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η αντικατάσταση του εν λόγω χρονογράμματος με το παρακάτω:

Το έγγραφο για τη διόρθωση

Το παράρτημα της ΕΛΣΤΑΤ

Δείτε και τις προηγούμενες οδηγίες, εδώ.

Print Friendly, PDF & Email