Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους Υπεύθυνους των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.) καθώς και τους υπόλοιπους συναδέλφους του κλάδου ΠΕ04, για την παρουσίαση των παρακάτω θεμάτων που θα γίνει στο εργαστήριο Φ.Ε. του 1ου Λυκείου Λευκάδας την Τρίτη 22.10.2019, ώρα 12:00.

  • Δύναμη Laplace
  • Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή
  • Ταχύτητα αντίδρασης

Ο υπεύθυνος του ΕΚΦΕ

Χόρτης Σπύρος

Print Friendly, PDF & Email