Μετά από σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 26/27-06-2019 και 155392/04-10-2019 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για το σχολικό έτος 2019-2020 για τα ακόλουθα μαθήματα:

  1. Ιστορία
  2. Πολιτική Παιδεία
  3. Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία
  4. Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών
  5. Φυσική Αγωγή

Δείτε το σχετικό έγγραφο με τις Οδηγίες

Print Friendly, PDF & Email