Στα πλαίσια της 18ης Ευρωπαϊκής Ολυμπιάδας Επιστημών EUSO 2020, το ΕΚΦΕ Λευκάδας θα διοργανώσει τοπικό διαγωνισμό το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019, για την επιλογή της ομάδας των μαθητών που θα συμμετάσχει στον πανελλήνιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί το Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020 στη Θεσσαλονίκη. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές που γεννήθηκαν μετά την 01-01-2003.

Από τον διαγωνισμό θα επιλεγούν δύο τριμελείς ομάδες μαθητών/τριών Λυκείου που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη 18η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (18th European Union Science Olympiad – EUSO 2020). Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών μπορείτε να δείτε στα συνημμένα έγγραφα και στον επίσημο δικτυακό τόπο της διοργάνωσης http://euso.eu/.

Για το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.) σε συνεργασία με τους συναδέλφους του κλάδου ΠΕ04 να ενημερώσουν τους μαθητές και να επιλέξουν την τριμελή ομάδα που θα εκπροσωπήσει το σχολείο τους στον τοπικό διαγωνισμό. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι υπεύθυνοι των σχολικών εργαστηρίων να δηλώσουν τη συμμετοχή του σχολείου τους, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 25-11-2019 στο ΕΚΦΕ Λευκάδας. Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις οι συνάδελφοι μπορούν να απευθυνθούν στον υπεύθυνο του ΕΚΦΕ.

Σχετικά έγγραφα:

Print Friendly, PDF & Email