Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία, κατά το σχολικό έτος 2019-2020, σχεδιάζονται, οργανώνονται και υλοποιούνται από εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες των σχολικών μονάδων της χώρας Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Αναλυτικές πληροφορίες στη σχετική εγκύκλιο.

Το Σχέδιο Υποβολής σε επεξεργάσιμη μορφή (doc)

Print Friendly, PDF & Email