Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ενισχυτικής διδασκαλίας για τους μαθητές Γυμνασίου, για το 2019-2020.

***Παρακαλούμε να  επισκέπτεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα το άρθρο για τυχόν αλλαγές***

Α΄ Γυμνασίου:

 • Τρίτη: 13:15 – 14:00 – Αρχαία Ελληνικά
 • Τρίτη: 14:55 – 15:40 – Μαθηματικά
 • Τετάρτη: 12:25 – 13:10 – Μαθηματικά
 • Τετάρτη: 13:15 – 14:00 – Αρχαία Ελληνικά
 • Πέμπτη: 14:55 – 15:40 – Μαθηματικά

Β΄ Γυμνασίου:

 • Τρίτη: 13:15 – 14:00 – Μαθηματικά
 • Τετάρτη: 12:25 – 13:10 – Φυσική
 • Τετάρτη: 14:05 – 14:50 – Μαθηματικά
 • Πέμπτη: 14:05 – 14:50 – Μαθηματικά

Γ΄ Γυμνασίου:

 • Τρίτη: 14:05 – 14:50 – Φυσική
 • Τρίτη: 14:55 – 15:40 – Αρχαία Ελληνικά
 • Τρίτη: 15:45 – 16:30 – Μαθηματικά
 • Τετάρτη: 14:05 – 14:50 – Αρχαία Ελληνικά
 • Τετάρτη: 14:55 – 15:40 – Μαθηματικά
 • Πέμπτη: 13:15 – 14:00 – Μαθηματικά
Print Friendly, PDF & Email