Μετά από επεξεργασία ερωτημάτων, που υποβλήθηκαν από Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικούς, σχετικά με τη διδασκαλία και αξιολόγηση των πανελλαδικώς εξεταζομένων φιλολογικών μαθημάτων, των Αρχαίων Ελληνικών και της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γ΄ ΓΕ.Λ., το υπουργείο απέστειλε συμπληρωματικές οδηγίες, διευκρινίσεις.

Δείτε το έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email