Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020 κατά τις ώρες 11:30-13:30, θα πραγματοποιηθεί επιμορφωτική δράση για τους Εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας που διδάσκουν Κοινωνιολογία στη Γ΄Λυκείου, με θέμα: Η Κοινωνιολογία ως εξεταζόμενο μάθημα στις πανελλήνιες εξετάσεις 2020.

Η εξ αποστάσεως επιμορφωτική δράση θα πραγματοποιηθεί από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 78, κ. Ακριβή Γεωργούση,  μέσω της πλατφόρμας Big Blue Button. Για την παρακολούθηση της εξ αποστάσεως επιμορφωτικής δράσης προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται είτε στο χώρο του σχολείου τους, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο σε ατομικό υπολογιστή, είτε στον προσωπικό τους χώρο τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την έναρξη της επιμόρφωσης.

Τα σχετικά έγγραφα:

 

Print Friendly, PDF & Email