Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί επιμορφωτική συνάντηση των καθηγητών ΠΕ06 Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας στο 1ο ΓΕΛ Λευκάδας  στις 05/03/2020, ημέρα Πέμπτη, 11:30-14:00  σε συνεργασία με το Κ.Ε.Σ.Υ. Λευκάδας με τα εξής θέματα:

  1. Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και στα δυο επίπεδα εκπαίδευσης
  2. Προβλήματα συμπεριφοράς και τρόπος διαχείρισής τους στη σχολική τάξη, κ. Καββαδά, ψυχολόγος Κ.Ε.Σ.Υ. Λευκάδας
  3. Μαθησιακές δυσκολίες και αντιμετώπισή τους στο μάθημα των Αγγλικών, κ. Βλάχου, Προϊσταμένη Κ.Ε.Σ.Υ. Λευκάδας

Παρακαλούνται οι Δ/ντές-ντριες των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας να διευκολύνουν την παρουσία των συναδέλφων στην ημερίδα.

Μαριάνθη Αλεξανδροπούλου

Συντονίστρια Ε.Ε. ΠΕ06 Ιονίων Νήσων

Δείτε το έγγραφο

Print Friendly, PDF & Email