Κατόπιν ανακοινώσεως των μεταθέσεων εκπαιδευτικών, ξεκινούν οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι και 11/5/2020, και σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο

Κατεβάστε την αίτηση

Print Friendly, PDF & Email