Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1800 τ.Β΄ (11-5-2020), προβλέπεται η επέκταση της διευκόλυνσης της δικαιολογημένης απουσίας με ειδική άδεια, για το χρονικό διάστημα ισχύος έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID-19.

Δείτε το ΦΕΚ

Print Friendly, PDF & Email