Ένα διαφορετικό πρόγραμμα, σχετικό με τα θέματα ισότητας των δύο φύλων υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στο σχολείο μας. Με υπεύθυνη την κ. Παναρίτου και συντονιστές τους καθηγητές κ. Μήτσουρα Αθανάσιο και Παπαγεωργίου Νικόλαο δημιουργήθηκε σύμπραξη 5 Σχολείων με στόχο την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών σε θέματα ισότητας. Συζητήσεις στην τάξη, προβολές, παρουσιάσεις, επισκέψεις σε γυναικείους […]

Print Friendly, PDF & Email