2017-2018

Α΄Γυμνασίου Β΄ Γυμνασίου Γ΄ Γυμνασίου
Αρβανίτη Χρυσούλα Αποστόλοβα Αλεξάνδρα Αρβανίτη Ειρήνη
Γιαζάϊ Εσμεράλντα Αργυρός Ιωάννης Γιαζάϊ Τζουλιάνο
Ζαβέρδας Πέτρος Γαβρίλης Χρήστος Άγγελος Γραψόπουλος Ευάγγελος
Καλλάση Κριστίνα Ερμίδη Νικολέτα Ζαμπέλης Κων/νος
Μήτσουρας Θωμάς Καββαδίας Σπυρίδων Καραβίας Γεώργος Ηλίας
Μοιρισκλάβος Χριστόφορος Νικόλαος Κατωπόδης Νικόλαος Κατηφόρης Αλέξανδρος
Πατρίκιος Θεόδωρος Κούρος Μαρίνος Κατηφόρης Αναστάσιος
Πατρίκιος Ιωάννης Μαυροκέφαλου Ελένη Μοιρισκλάβου Ελένη Θεοδώρα
Σκλαβενίτη Μαρία Κασσιάνη Μπελεγρίνου Βασιλική Πολίτη Αλίκη Αθηνά
Σκληρός Ελευθέριος Πάρκες Τζάσμιν Άλις Πολίτη Κων/να
Σκληρού Γερασιμούλα Προκόπης Δημήτριος Προκόπη Μαρίνα
Σκληρού Γεωργία Τριππιέρ Κοραλία Σκληρού Μαριάνθη
Σκληρού Ελευθερία Τσουμάνι Ορέστ Τσιαβάκος Χαράλαμπος
Σολδάτος Άγγελος Φατούρος Σπυρίδων  
Τρίκαρδος Ελισσαίος Φατούρου Αικατερίνη  
Τριπιέρ Ρόμπερτ    
Τσιαβάκου Σαπφώ    
Υζεϊράϊ Ρόμπερτ    
Χαρίτου Αλεξάνδρα    
Χόρτη Ευσταθία    
Α΄ Λυκείου Β΄ Λυκείου Γ΄Λυκείου
Αργυρός Αλέξανδρος Κατηφόρης Διονύσιος Αρβανίτης Βασίλειος
Δευτεραίου Ναταλία Κατωπόδη Ελένη Βουκελάτος Ιωάννης
Ζώτος Νικόλαος Μπελεγρίνου Αναστασία Γκουόμπ Ραφάλ Λούκας
Κορφιάτη Βασιλική Πολίτη Βασιλική Μπίμπε Παναγιώτης
Ντάλλα Αγγελική Πολίτης Αλέξανδρος Πολίτη Νικόλ Μαρία
Παπαδόπουλος Ιωάννης Σκληρός Γεώργιος Πολίτης Γεώργιος
Ρομποτή Αγγελική Σκληρός Ευστάθιος Προκόπης Ιωάννης Χρήστος
Ρομποτή Μαρία Σολδάτου Σταυρούλα Ριζάι Φραντσέσκα
Σαββίνος Σπύρος Νικόλαος Φατούρου Σταμάτα Ελένη Ρομποτής Ιωάννης
Σκληρός Ανδρέας    Σκλαβενίτη Δέσποινα
Σκληρός Ευστάθιος   Σκλαβενίτης Γεράσιμος
Σκληρού Νικολέτα   Φατούρος Παναγιώτης
Φάββας Παρασκευάς    Φατούρου Σοφία
Φατούρος Ιωάννης   Χαμοσφακίδης Ευστάθιος
    Χαρίτος Γεράσιμος

2016-2017

Α΄Γυμνασίου Β΄ Γυμνασίου Γ΄ Γυμνασίου
Αποστόλοβα Αλεξάνδρα Αρβανίτη Ειρήνη Αργυρός Αλέξανδρος
Αργυρός Ιωάννης Γιαζάϊ Τζουλιάνο Δευτεραίου Ναταλία
Γαβρίλης Χρήστος Άγγελος Γραψόπουλος Ευάγγελος Ζώτος Νικόλαος
Ερμίδη Νικολέτα Ζαμπέλης Κων/νος Κορφιάτη Βασιλική
Καββαδίας Σπυρίδων Καραβίας Γεώργος Ηλίας Μαργέλη Νεφέλη
Κατωπόδης Νικόλαος Κατηφόρης Αλέξανδρος Ντάλλα Αγγελική
Κούρος Μαρίνος Κατηφόρης Αναστάσιος Παπαδόπουλος Ιωάννης
Μαυροκέφαλου Ελένη Μοιρισκλάβου Ελένη Θεοδώρα Πεταλά Χριστίνα
Μπελεγρίνου Βασιλική Πολίτη Αλίκη Αθηνά Ρομποτή Αγγελική
Πάρκες Τζάσμιν Άλις Πολίτη Κων/να Ρομποτή Μαρία
Προκόπης Δημήτριος Προκόπη Μαρίνα Σαββίνος Σπύρος Νικόλαος
Σολδάτος Άγγελος Σκληρού Μαριάνθη Σκληρός Ανδρέας
Τριππιέρ Κοραλία Τσιαβάκος Χαράλαμπος Σκληρός Ευστάθιος
Τσουμάνι Ορέστ   Σκληρού Νικολέτα
Φατούρος Σπυρίδων   Φάββας Παρασκευάς
Φατούρου Αικατερίνη   Φατούρος Ιωάννης
     
     
Α΄ Λυκείου Β΄ Λυκείου Γ΄Λυκείου
Κατηφόρης Διονύσιος Αρβανίτης Βασίλειος Γκουόμπ Βερόνικα Μόνικα
Κατωπόδη Ελένη Βουκελάτος Ιωάννης Δασκαλάκης Διονύσιος
Μπελεγρίνου Αναστασία Γκουόμπ Ραφάλ Λούκας Δασκαλάκης Νικόλαος
Πολίτη Βασιλική Μπίμπε Παναγιώτης Δρακονταειδή Σοφία
Πολίτης Αλέξανδρος Πολίτη Νικόλ Μαρία Καραβία Ευαγγελία
Σκληρός Γεώργιος Πολίτης Γεώργιος Κούρου Κριστίνα
Σκληρός Ευστάθιος Προκόπης Ευάγγελος Λουπέτη Ιωάννα
Σολδάτου Σταυρούλα Προκόπης Ιωάννης Χρήστος Μήτσουρας Διονύσιος
Φατούρου Σταμάτα Ελένη Ριζάι Φραντσέσκα Πολίτη Ιωάννα
  Ρομποτής Ιωάννης Προκόπη Αγγελική
  Σκλαβενίτη Δέσποινα Προκόπης Μάριος
  Σκλαβενίτης Γεράσιμος Προκόπης Νικόλαος
  Φατούρος Παναγιώτης Σκληρός Αντώνιος
  Φατούρου Σοφία Σκληρού Γεωργία
  Χαμοσφακίδης Ευστάθιος Σκληρού Ελένη
  Χαρίτος Γεράσιμος Σκληρού Ευσταθία
    Σκληρού Μάρθα
    Σολδάτου Αλίκη Αγάπη
     
     

2015-2016

Α΄Γυμνασίου Β΄ Γυμνασίου Γ΄ Γυμνασίου
Αρβανίτη Ειρήνη Αργυρός Αλέξανδρος Γκρίκλεβιτς Αλεξάντερ Λούκας
Γιαζάϊ Τζουλιάνο Δευτεραίου Ναταλία Δευτεραίος Θεόδωρος
Γραψόπουλος Ευάγγελος Ζώτος Νικόλαος Κατηφόρης Διονύσιος
Ζαμπέλης Κων/νος Κορφιάτη Βασιλική Κατωπόδη Ελένη
Καραβίας Γεώργος Ηλίας Μαργέλη Νεφέλη Μπελεγρίνου Αναστασία
Κατηφόρης Αλέξανδρος Μεμούσι Κλεαντρίνα Πολίτη Βασιλική
Κατηφόρης Αναστάσιος Ντάλλα Αγγελική Πολίτης Αλέξανδρος
Κατωπόδης Νικόλαος Παπαδόπουλος Ιωάννης Σινάνι Κριστιάν
Κολυβάς Κων/νος Πεταλά Χριστίνα Σκληρός Γεώργιος
Μοιρισκλάβου Ελένη Θεοδώρα Ρομποτή Αγγελική Σκληρός Δημοσθένης
Πολίτη Αλίκη Αθηνά Ρομποτή Μαρία Σκληρός Ευστάθιος
Πολίτη Κων/να Σαββίνος Σπύρος Νικόλαος Σκληρού Ιωάννα Δήμητρα
Προκόπη Μαρίνα Σκληρός Ανδρέας Σολδάτος Γεώργιος
Προκόπης Δημήτριος Σκληρός Ευστάθιος Σολδάτου Σταυρούλα
Ρομποτής Σπυρίδων Σκληρού Νικολέτα Φατούρου Σταμάτα Ελένη
Σκληρού Μαριάνθη Φάββας Παρασκευάς  
Σολδάτος Άγγελος Φατούρος Ιωάννης  
Τσιαβάκος Χαράλαμπος    
Α΄ Λυκείου Β΄ Λυκείου Γ΄Λυκείου
Αρβανίτης Βασίλειος Γκουόμπ Βερόνικα Μόνικα Αρβανίτης Αθανάσιος
Βουκελάτος Ιωάννης Δασκαλάκης Διονύσιος Αργυρός Σωτήριος
Γκουόμπ Ραφάλ Λούκας Δασκαλάκης Νικόλαος Βουκελάτος Παναγιώτης
Μπίμπε Παναγιώτης Δρακονταειδή Σοφία Κολυβάς Νικόλαος
Πολίτη Νικόλ Μαρία Καραβία Ευαγγελία Μασαούτας Παύλος
Πολίτης Γεώργιος Κούρου Κριστίνα Πεταλάς Νικόλαος
Προκόπης Ευάγγελος Λουπέτη Ιωάννα Πολίτη Μαρία
Προκόπης Ιωάννης Χρήστος Μήτσουρας Διονύσιος Ρομποτής Ελευθέριος
Ριζάι Φραντσέσκα Πολίτη Ιωάννα Σκληρού Ευλαμπία
Ρομποτής Ιωάννης Προκόπη Αγγελική Σολδάτος Δημήτριος Διονύσιος
Σκλαβενίτης Γεράσιμος Προκόπης Μάριος Σολδάτου Καίτη
Φατούρος Παναγιώτης Προκόπης Νικόλαος Φάββας Ανδρέας
Φατούρου Σοφία Σκλαβενίτη Δέσποινα Φατούρος Κωνσταντίνος
Χαμοσφακίδης Ευστάθιος Σκληρός Αντώνιος  
Χαρίτος Γεράσιμος Σκληρού Γεωργία  
  Σκληρού Ελένη  
  Σκληρού Ευσταθία  
  Σκληρού Μάρθα  
  Σολδάτου Αλίκη Αγάπη  
     

2014-2015

Α΄ Γυμνασίου Β΄ Γυμνασίου Γ΄ Γυμνασίου
Αργυρός Αλέξανδρος Γκρίκλεβιτς Αλεξάντερ Λούκας Αρβανίτης Βασίλειος
Δευτεραίου Ναταλία Δευτεραίος Θεόδωρος Βουκελάτος Ιωάννης
Ζώτος Νικόλαος Κατηφόρης Διονύσιος Γκουόμπ Ραφάλ Λούκας
Κολυβάς Κωνσταντίνος Κατωπόδη Ελένη Κατωπόδης Γεώργιος
Κορφιάτη Βασιλική Μπελεγρίνου Αναστασία Μαρκαντωνάκης Χρήστος
Μαργέλη Νεφέλη Πολίτη Βασιλική Μπίμπε Παναγιώτης
Μεμούσι Κλεαντρίνα Πολίτης Αλέξανδρος Πολίτη Νικόλ Μαρία
Ντάλλα Αγγελική Σινάνι Κριστιάν Πολίτης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Ιωάννης Σκληρός Γεώργιος Προκόπη Άννα Μαρία
Πεταλά Χριστίνα Σκληρός Δημοσθένης Προκόπης Ευάγγελος
Προκόπης Δημήτριος Σκληρός Ευστάθιος Προκόπης Ιωάννης Χρήστος
Ρομποτή Αγγελική Αλεξάνδρα Σκληρού Ιωάννα Δήμητρα Ριζάι Φραντσέσκα
Ρομποτή Μαρία Σολδάτος Γεώργιος Ρομποτής Ιωάννης
Σαββίνος Σπυρίδων Σολδάτου Σταυρούλα Σκλαβενίτης Γεράσιμος
Σκληρός Ανδρέας Τσέπο Ανέστ Φατούρος Παναγιώτης
Σκληρός Ευστάθιος Φατούρου Σταμάτα Ελένη Φατούρου Σοφία
Σκληρού Νικολέτα Χούσου Ειρήνη Χαμοσφακίδης Ευστάθιος
Σολδάτος Άγγελος   Χαρίτος Γεράσιμος
Φάββας Παρασκευάς    
Φατούρος Ιωάννης    
Α΄Λυκείου Β΄Λυκείου Γ΄Λυκείου
Γκουόμπ Βερόνικα Μόνικα Αρβανίτης Αθανάσιος Αντύπα Μυρτώ
Γκρίκλεβιτς Κλαούντια Καρίνα Αργυρός Σωτήριος Αργυρού Παναγιώτα
Δασκαλάκης Διονύσιος Βουκελάτος Παναγιώτης Δρακονταειδής Μάριος
Δρακονταειδή Σοφία Δασκαλάκης Νικόλαος Καββαδίας Επαμεινώνδας
Καραβία Ευαγγελία Κολυβάς Νικόλαος Καμπιώτη Δήμητρα
Κούρου Κριστίνα Μασαούτας Παύλος Καραβία Μαριάννα
Λουπέτη Ιωάννα Πεταλάς Νικόλαος Κατηφόρη Αθηνά
Μήτσουρας Διονύσιος Πολίτη Μαρία Κούρου Μαριλένα
Πολίτη Ιωάννα Προκόπη Ουρανία Παπαδοπούλου Καλλιόπη
Προκόπη Αγγελική Ρομποτής Ελευθέριος Πολίτη Άννα
Προκόπης Μάριος Σκληρός Παναγιώτης Πολίτη Χριστίνα
Προκόπης Νικόλαος Σκληρού Ευλαμπία Προκόπης Αναστάσιος
Σκλαβενίτη Δέσποινα Σολδάτος Δημήτριος Διονύσιος Σκλαβενίτης Κων/νος
Σκληρός Αντώνιος Σολδάτου Καίτη Σκληρός Χρήστος
Σκληρού Γεωργία Φάββας Ανδρέας Σκληρού Δήμητρα
Σκληρού Ελένη Φατούρος Κωνσταντίνος Σκληρού Σπυριδούλα
Σκληρού Ευσταθία   Χαρίτου Μαρίνα
Σκληρού Μάρθα    
Σολδάτου Αλίκη Αγάπη    
Σολδάτου Ελένη    

2013-2014

Α΄Γυμνασίου Β΄ Γυμνασίου Γ΄ Γυμνασίου
Βλασσοπούλου Ουρανία Αρβανίτης Βασίλειος Γκουόμπ Βερόνικα Μόνικα
Γκρίκλεβιτς Αλεξάντερ Λούκας Βουκελάτος Ιωάννης Γκρίκλεβιτς Κλαούντια Καρίνα
Δευτεραίος Θεόδωρος Γκουόμπ Ραφάλ Λούκας Δασκαλάκης Διονύσιος
Κατηφόρης Διονύσιος Κατωπόδης Γεώργιος Δρακονταειδή Σοφία
Κατωπόδη Ελένη Μαρκαντωνάκης Χρήστος Καραβία Ευαγγελία
Κολυβάς Κωνσταντίνος Μπίμπε Παναγιώτης Κατηφόρης Θεόδωρος
Μπελεγρίνου Αναστασία Πολίτη Νικόλ Μαρία Κούρου Κριστίνα
Πολίτη Βασιλική Πολίτης Γεώργιος Λουπέτη Ιωάννα
Πολίτης Αλέξανδρος Προκόπη Άννα Μαρία Μήτσουρας Διονύσιος
Σινάνι Κριστιάν Προκόπης Ευάγγελος Πολίτη Ιωάννα
Σκληρός Γεώργιος Προκόπης Ιωάννης Χρήστος Προκόπη Αγγελική
Σκληρός Δημοσθένης Ριζάι Φραντσέσκα Προκόπης Μάριος
Σκληρός Ευστάθιος Ρομποτής Ιωάννης Προκόπης Νικόλαος
Σκληρού Ιωάννα Δήμητρα Σκλαβενίτης Γεράσιμος Σκληρός Αντώνιος
Σολδάτος Γεώργιος Φατούρος Παναγιώτης Σκληρός Δημοσθένης
Σολδάτου Σταυρούλα Παρασκευή Φατούρου Σοφία Σκληρού Γεωργία
Τσέπο Ανέστ Χαμοσφακίδης Ευστάθιος Σκληρού Ελένη
Φατούρου Σταμάτα Ελένη Χαρίτος Γεράσιμος Σκληρού Ευσταθία
Χούσου Ειρήνη   Σκληρού Μάρθα
    Σολδάτου Αλίκη Αγάπη
    Σολδάτου Ελένη
Α΄ Λυκείου Β΄ Λυκείου Γ΄Λυκείου
Αρβανίτης Αθανάσιος Αντύπα Μυρτώ Αρβανίτη Νεφέλη
Αργυρός Σωτήριος Αργυρού Παναγιώτα Γκρίκλεβιτς Ντάβιντ
Βαρβαρέζου Άννα Δρακονταειδής Μάριος Δρακονταειδής Άγγελος
Βουκελάτος Παναγιώτης Καββαδίας Επαμεινώνδας Ζόγγος Σπύρος
Δασκαλάκης Νικόλαος Καραβία Μαριάννα Κατηφόρη Γλυκερία
Κολυβάς Νικόλαος Κατηφόρη Αθηνά Κούρτης Ευστάθιος
Μασαούτας Παύλος Κούρου Μαριλένα Κρέτσι Εμμανουέλε
Πεταλάς Νικόλαος Παπαδοπούλου Καλλιόπη Λουπέτης Γεώργιος
Πολίτη Μαρία Πολίτη Άννα Μαργέλη Αργυρή
Προκόπη Ουρανία Πολίτη Χριστίνα Μασαούτας Βασίλειος
Ρομποτής Ελευθέριος Προκόπης Αναστάσιος Μπραντζουκάκης Αλέξανδρος
Σκλαβενίτη Δέσποινα Σκλαβενίτης Κων/νος Πολίτης Δημήτριος
Σκληρός Παναγιώτης Σκληρός Χρήστος Πολίτης Ιωάννης
Σκληρού Ευλαμπία Σκληρού Δήμητρα Προκόπης Αλέξανδρος
Σολδάτος Δημήτριος Διονύσιος Σκληρού Σπυριδούλα Ραυτοπούλου Ευσταθία
Σολδάτου Καίτη Χαρίτου Μαρίνα Ρομποτής Κων/νος

2012-2013

Α΄Γυμνασίου Β΄ Γυμνασίου Γ΄ Γυμνασίου
Αρβανίτης Βασίλειος Γκουόμπ Βερόνικα Μόνικα Αρβανίτης Αθανάσιος
Βουκελάτος Ιωάννης Γκρύκλεβιτς Κλαούντια Καρίνα Αργυρός Σωτήριος
Γκουόμπ Ραφάλ Λούκας Δασκαλάκης Διονύσιος Βουκελάτος Παναγιώτης
Κατωπόδης Γεώργιος Δρακονταειδή Σοφία Δασκαλάκης Νικόλαος
Μαρκαντωνάκης Χρήστος Καραβία Ευαγγελία Κολυβάς Νικόλαος
Μιχελή Κερασούλα Κατηφόρης Θεόδωρος Μαρκαντωνάκης Νικήτας
Μπίμπε Παναγιώτης Κούρου Κριστίνα Μασαούτας Παύλος
Πολίτη Νικόλ Μαρία Κοψιδάς Δάμων Πεταλάς Νικόλαος
Πολίτης Γεώργιος Λουπέτη Ιωάννα Πολίτη Μαρία
Προκόπη Άννα Μαρία Μήτσουρας Διονύσιος Προκόπη Ουρανία
Προκόπης Ευάγγελος Πολίτη Ιωάννα Ρομποτής Ελευθέριος
Προκόπης Ιωάννης Χρήστος Προκόπη Αγγελική Σκλαβενίτη Δέσποινα
Ριζάι Φραντσέσκα Προκόπης Μάριος Σκληρός Άγγελος
Ρομποτής Ιωάννης Προκόπης Νικόλαος Σκληρός Παναγιώτης
Σκλαβενίτης Γεράσιμος Σκληρός Αντώνιος Σκληρού Ευλαμπία
Φατούρος Παναγιώτης Σκληρός Δημοσθένης Σολδάτος Δημήτριος Διονύσιος
Φατούρου Σοφία Σκληρού Γεωργία Σολδάτου Καίτη
Χαμοσφακίδης Ευστάθιος Σκληρού Ελένη Φάββας Ανδρέας
Χαρίτος Γεράσιμος Σκληρού Ευσταθία Φατούρος Κωνσταντίνος
  Σκληρού Μάρθα  
  Σολδάτου Αλίκη Αγάπη  
  Σολδάτου Ελένη  
     
Α΄Λυκείου Β΄Λυκείου Γ΄ Λυκείου
Αντύπα Μυρτώ Αρβανίτη Νεφέλη Βουκελάτου Ροδούλα
Αργυρού Παναγιώτα Γκρύκλεβιτς Ντάβιντ Γκρύκλεβιτς Ροξάνα
Δρακονταειδής Μάριος Δρακονταειδής Άγγελος Δευτεραίου Αικατερίνη
Καββαδίας Επαμεινώνδας Ζόγγος Σπύρος Δρακονταειδής Χρήστος
Καραβία Μαριάννα Κατηφόρη Γλυκερία Ερμίδης Κωνσταντίνος
Κατηφόρη Αθηνά Κούρτης Ευστάθιος Καββαδία Αμαλία
Κούρου Μαριλένα Κρέτσι Εμμανουέλε Καββαδία Νίκη-Αργυρώ
Παπαδοπούλου Καλλιόπη Λουπέτης Γεώργιος Κατωπόδη Παναγιώτα
Πολίτη Άννα Μαργέλη Αργυρή Κολυβά Σοφία
Πολίτη Χριστίνα Μασαούτας Βασίλειος Μασαούτα Αναστασία
Προκόπης Αναστάσιος Μπραντζουκάκης Αλέξανδρος Μεσσήνη Ιωάννα
Ρομποτή Γεωργία Πολίτης Δημήτριος Πατρίκιος Θοδωρής
Σκλαβενίτης Κων/νος Πολίτης Ιωάννης Πεντεσπίτη Ελένη
Σκληρός Χρήστος Προκόπης Αλέξανδρος Πεταλά Καλλιόπη
Σκληρού Δήμητρα Ραυτοπούλου Ευαγγελία Πολίτη Ρομίνα
Σκληρού Σπυριδούλα Ραυτοπούλου Ευσταθία Προκόπης Πέτρος
Χαρίτου Μαρίνα Ρομποτής Κων/νος Σκλαβενίτης Δημήτριος
    Σκληρού Μαρία-Ελένη
    Σολδάτος Βασίλειος
    Σολδάτος Σταύρος
    Σολδάτου Μαρία
    Φατούρου Ακριβούλα
    Φατούρου Αντιγόνη

2011-2012

Α΄Γυμνασίου Β΄ Γυμνασίου Γ΄ Γυμνασίου
Γκουόμπ Βερόνικα Μόνικα Αρβανίτης Αθανάσιος Αντύπα Μυρτώ
Γκρύκλεβιτς Κλαούντια Καρίνα Αργυρός Σωτήριος Αργυρού Παναγιώτα
Δασκαλάκης Διονύσιος Βουκελάτος Παναγιώτης Δρακονταειδής Μάριος
Δρακονταειδή Σοφία Δασκαλάκης Νικόλαος Ζαμπέλης Αναστάσιος
Καραβία Ευαγγελία Κολυβάς Νικόλαος Καββαδίας Επαμεινώνδας
Κατηφόρης Θεόδωρος Μαρκαντωνάκης Νικήτας Καραβία Μαριάννα
Κούρου Κριστίνα Μασαούτας Παύλος Κατηφόρη Αθηνά
Κοψιδάς Δάμων Πεταλάς Νικόλαος Κούρου Μαριλένα
Λουπέτη Ιωάννα Πολίτη Μαρία Μουντεάνου Κοσμίν-Άλεξ
Μήτσουρας Διονύσιος Προκόπη Ουρανία Παπαδοπούλου Καλλιόπη
Πολίτη Ιωάννα Ρομποτής Ελευθέριος Πολίτη Άννα
Προκόπη Αγγελική Σκλαβενίτη Δέσποινα Πολίτη Χριστίνα
Προκόπης Μάριος Σκληρός Άγγελος Προκόπης Αναστάσιος
Προκόπης Νικόλαος Σκληρός Παναγιώτης Ρομποτή Γεωργία
Σκληρός Αντώνιος Σκληρού Ευλαμπία Σκλαβενίτης Κων/νος
Σκληρός Δημοσθένης Σολδάτος Δημήτριος Διονύσιος Σκληρός Χρήστος
Σκληρού Γεωργία Σολδάτου Καίτη Σκληρού Δήμητρα
Σκληρού Ελένη Φάββας Ανδρέας Σκληρού Σπυριδούλα
Σκληρού Ευσταθία Φατούρος Κωνσταντίνος Χαρίτου Μαρίνα
Σκληρού Μάρθα    
Σολδάτου Αλίκη Αγάπη    
Σολδάτου Ελένη    
Χαμοσφακίδης Ευστάθιος    
     
Α΄ Λυκείου Β΄Λυκείου Γ΄Λυκείου
Αρβανίτη Νεφέλη Βουκελάτου Ροδούλα Κατηφόρη Διονυσία
Γκρύκλεβιτς Ντάβιντ Γκρύκλεβιτς Ροξάνα Κονιδάρης Αντώνιος
Δρακονταειδής Άγγελος Δευτεραίου Αικατερίνη Μπιλάνι Όλγα
Ζόγγος Σπύρος Δρακονταειδής Χρήστος Πολίτη Αναστασία
Κατηφόρη Γλυκερία Ερμίδης Κωνσταντίνος Πολίτη Μελίνα
Κούρτης Ευστάθιος Καββαδία Αμαλία Ρομποτή Ουρανία
Κρέτσι Εμμανουέλε Καββαδία Νίκη-Αργυρώ Σίδερης Δαμιανός
Λουπέτης Γεώργιος Κατωπόδη Παναγιώτα Σπανίδης Σίμων
Μαργέλη Αργυρή Κολυβά Σοφία Φατούρου Αλεξάνδρα
Μασαούτας Βασίλειος Μασαούτα Αναστασία  
Μπιλάνι Ρόμπερτ Μεσσήνη Ιωάννα  
Μπραντζουκάκης Αλέξανδρος Πατρίκιος Θοδωρής  
Πολίτης Δημήτριος Πεντεσπίτη Ελένη  
Πολίτης Ιωάννης Πεταλά Καλλιόπη  
Προκόπης Αλέξανδρος Πολίτη Νάντια  
Ραυτοπούλου Ευαγγελία Πολίτη Ρομίνα  
Ραυτοπούλου Ευσταθία Σκλαβενίτης Δημήτριος  
Ρομποτής Κων/νος Σκληρού Μαρία-Ελένη  
Σαββίνου Αναστασία Σολδάτος Βασίλειος  
  Σολδάτος Σταύρος  
  Σολδάτου Μαρία  
  Φατούρου Ακριβούλα  
  Φατούρου Αντιγόνη  

2010-2011

Α΄Γυμνασίου Β΄ Γυμνασίου Γ΄ Γυμνασίου
Αρβανίτης Αθανάσιος Αντύπα Μυρτώ Αρβανίτη Νεφέλη
Αργυρός Σωτήριος Αργυρού Παναγιώτα Γκρύκλεβιτς Ντάβιντ
Βαρβαρέζου Άννα Δρακονταειδής Μάριος Δρακονταειδής Άγγελος
Βουκελάτος Παναγιώτης Ζαμπέλης Αναστάσιος Ζόγγος Σπύρος
Δασκαλάκης Νικόλαος Καββαδίας Επαμεινώνδας Κατηφόρη Γλυκερία
Κολυβάς Νικόλαος Κοτσοχείλη Ελένη Κούρτης Ευστάθιος
Μαρκαντωνάκης Νικήτας Κούρου Μαριλένα Κρέτσι Εμμανουέλε
Μασαούτας Παύλος Μουντεάνου Κοσμίν-Άλεξ Λουπέτης Γεώργιος
Μελά Ακριβή Παπαδοπούλου Καλλιόπη Μαργέλη Αργυρή
Πεταλάς Νικόλαος Πολίτη Άννα Μασαούτας Βασίλειος
Πολίτη Μαρία Πολίτη Χριστίνα Μπιλάνι Ρόμπερτ
Προκόπη Ουρανία Προκόπης Αναστάσιος Μπραντζουκάκης Αλέξανδρος
Ρομποτής Ελευθέριος Ρομποτή Γεωργία Πολίτης Δημήτριος
Σκλαβενίτη Δέσποινα Σκλαβενίτης Κων/νος Πολίτης Ιωάννης
Σκληρός Άγγελος Σκληρός Χρήστος Προκόπης Αλέξανδρος
Σκληρός Παναγιώτης Σκληρού Δήμητρα Ραυτοπούλου Ευαγγελία
Σκληρού Ευλαμπία Σκληρού Σπυριδούλα Ραυτοπούλου Ευσταθία
Σολδάτος Δημήτριος Διονύσιος Φατούρος Γεώργιος Ρομποτής Κων/νος
Σολδάτου Καίτη Χαρίτου Μαρίνα Σαββίνου Αναστασία
Φάββας Ανδρέας    
Φατούρος Κωνσταντίνος    
Α1΄ Λυκείου Α2΄Λυκείου Β΄Λυκείου Γ΄Λυκείου
Βουκελάτου Ροδούλα Πατρίκιος Θοδωρής Κατηφόρη Διονυσία Αργυρού Νίκη
Γκρύκλεβιτς Ροξάνα Πεντεσπίτη Ελένη Κονιδάρης Αντώνιος Ζόγγος Απόστολος
Δευτεραίου Αικατερίνη Πεταλά Καλλιόπη Μιχαήλ Άγγελος Καββαδάς Δημήτρης
Δρακονταειδής Χρήστος Πολίτη Νάντια Μπιλάνι Όλγα Καγκελάρης Αλέξης
Καββαδία Αμαλία Πολίτη Ρομίνα Μπραντζουκάκης Κων/νος Μαργέλης Σπυρίδων
Καββαδία Νίκη-Αργυρώ Πολίτης Γεώργιος Πολίτη Αναστασία Σκληρού Ανδριάνα
Καπουράνη Χριστίνα Σκλαβενίτης Δημήτριος Πολίτη Μελίνα Σκληρού Βασιλική
Καπουράνης Απόστολος Σκληρού Μαρία-Ελένη Ρομποτή Ουρανία Σολδάτου Ασημίνα
Κατωπόδη Παναγιώτα Σολδάτος Βασίλειος Σίδερης Δαμιανός  
Κολυβά Σοφία Σολδάτος Σταύρος Σπανίδης Σίμων  
Μασαούτα Αναστασία Σολδάτου Μαρία Φατούρου Αλεξάνδρα  
Μεσσήνη Ιωάννα Φατούρου Ακριβούλα    
  Φατούρου Αντιγόνη    

2009-2010

Α΄Γυμνασίου Β΄ Γυμνασίου Γ1΄ Γυμνασίου Γ2΄ Γυμνασίου
Αντύπα Μυρτώ Αρβανίτη Νεφέλη Βουκελάτου Ροδούλα Πατρίκιος Θοδωρής
Αργυρού Παναγιώτα Γκρύκλεβιτς Ντάβιντ Γκρύκλεβιτς Ροξάνα Πεντεσπίτη Ελένη
Δρακονταειδής Μάριος Δρακονταειδής Άγγελος Δευτεραίου Αικατερίνη Πεταλά Καλλιόπη
Ζαμπέλης Αναστάσιος Ζόγγος Σπύρος Δρακονταειδής Χρήστος Πολίτη Νάντια
Καββαδίας Επαμεινώνδας Κατηφόρη Γλυκερία Καββαδία Αμαλία Πολίτη Ρομίνα
Κατηφόρης Χρήστος Κούρτης Ευστάθιος Καββαδία Νίκη-Αργυρώ Πολίτης Γεώργιος
Κοτσοχείλη Ελένη Κρέτσι Εμμανουέλε Καπουράνη Χριστίνα Ρομποτής Αλέξανδρος
Κούρου Μαριλένα Λουπέτης Γεώργιος Καπουράνης Απόστολος Σκλαβενίτης Δημήτριος
Μουντεάνου Κοσμίν-Άλεξ Μαργέλη Αργυρή Κατωπόδη Παναγιώτα Σκληρού Μαρία-Ελένη
Παπαδοπούλου Καλλιόπη Μασαούτας Βασίλειος Κολυβά Σοφία Σολδάτος Βασίλειος
Πολίτη Άννα Μπιλάνι Ρόμπερτ Μασαούτα Αναστασία Σολδάτος Σταύρος
Πολίτη Χριστίνα Μπραντζουκάκης Αλέξανδρος Μεσσήνη Ιωάννα Σολδάτου Μαρία
Προκόπης Αναστάσιος Πολίτης Δημήτριος Μπάχου Αθηνά-Μαρία Φατούρου Ακριβούλα
Ρομποτή Γεωργία Πολίτης Ιωάννης   Φατούρου Αντιγόνη
Σκλαβενίτης Κων/νος Προκόπης Αλέξανδρος    
Σκληρός Χρήστος Ραυτοπούλου Ευαγγελία    
Σκληρού Δήμητρα Ραυτοπούλου Ευσταθία    
Σκληρού Σπυριδούλα Ρομποτής Κων/νος    
Χαρίτου Μαρίνα Σαββίνου Αναστασία    
Α΄ Λυκείου Β΄ Λυκείου Γ΄ Λυκείου
Κατηφόρη Διονυσία Αργυρού Νίκη Αργυρός Γεράσιμος
Κονιδάρης Αντώνιος Ζόγγος Απόστολος Βασιλάτου Νικολέτα
Μπιλάνι Όλγα Καββαδάς Δημήτρης Βουκελάτου Γερασιμίνα
Μπελεγρίνος Αθανάσιος Καγκελάρης Αλέξης Γερασίμου Αλέξανδρος
Μπραντζουκάκης Κων/νος Καγκελάρης Απόστολος Γραψοπούλου Δήμητρα
Πολίτη Αναστασία Μαργέλης Σπυρίδων Ζαμπέλη Σταμάτα
Πολίτη Μελίνα Σκληρού Ανδριάνα Θεοχάρης Δημήτριος
Ρομποτή Ουρανία Σκληρού Βασιλική Καββαδία Σταμάτα
Σίδερης Δαμιανός Σολδάτου Ασημίνα Κατωπόδης Σαμουήλ
Σουλάϊ Ευάγγελος   Κολυβά Χριστίνα
Σπανίδης Σίμων   Κονιδάρη Παρασκευή
Φατούρου Αλεξάνδρα   Μπελουλάγ Ντριτάν
    Πολίτης Αλέξης
    Πολίτης Γεώργιος
    Πολίτης Δημήτριος
    Ρομποτής Γεράσιμος
    Σίδερης Ιωάννης
    Σκλαβενίτης Νικόλαος

2008-2009

Α΄Γυμνασίου Β1΄ Γυμνασίου Β2΄ Γυμνασίου Γ΄ Γυμνασίου
Αρβανίτη Νεφέλη Βουκελάτου Ροδούλα Πατρίκιος Θοδωρής Δρακονταειδής Ιωάννης
Γκρύκλεβιτς Ντάβιντ Γκρύγκλεβιτς Ροξάνα Πεντεσπίτη Ελένη Κατηφόρη Διονυσία
Δρακονταειδής Άγγελος Δευτεραίου Αικατερίνη Πεταλά Καλλιόπη Κατσιγιάννης Θεόδωρος
Ζόγγος Σπύρος Δρακονταειδής Χρήστος Πολίτη Νάντια Κονιδάρης Αντώνιος
Κατηφόρη Γλυκερία Καββαδία Αμαλία Πολίτη Ρομίνα Μιχαήλ Άγγελος
Κολυβάς Λάμπρος Καββαδία Νίκη-Αργυρώ Πολίτης Γεώργιος Μπιλάνι Όλγα
Κούρτης Ευστάθιος Καπουράνη Χριστίνα Ρομποτής Αλέξανδρος Μπραντζουκάκης Κων/νος
Λουπέτης Γεώργιος Καπουράνης Απόστολος Σκλαβενίτης Δημήτριος Πολίτη Αικατερίνη
Μαργέλη Αργυρή Κατωπόδη Παναγιώτα Σκληρού Μαρία-Ελένη Πολίτη Αναστασία
Μασαούτας Βασίλειος Κολυβά Σοφία Σολδάτος Βασίλειος Πολίτη Μελίνα
Μπιλάνι Ρόμπερτ Μασαούτα Αναστασία Σολδάτος Σταύρος Ρομποτή Ουρανία
Μπραντζουκάκης Αλέξανδρος Μεσσήνη Ιωάννα Σολδάτου Μαρία Ρομποτή Παναγιώτα
Πολίτης Δημήτριος Μπάχου Αθηνά-Μαρία Φατούρου Ακριβούλα Σίδερης Δαμιανός
Πολίτης Ιωάννης   Φατούρου Αντιγόνη Σίδερης Νικόλαος
Ραυτοπούλου Ευαγγελία     Σπανίδης Σίμων
Ραυτοπούλου Ευσταθία     Φατούρου Αλεξάνδρα
Ρομποτής Κων/νος      
Σαββίνου Αναστασία      
Α΄Λυκείου Β΄ Λυκείου Γ΄Λυκείου
Αργυρού Νίκη Αργυρός Γεράσιμος Βουκελάτος Θεόδωρος
Γερούλης Κυριάκος Βασιλάτου Νικολέτα Κατσιγιάννη Σπυριδούλα
Ζόγγος Απόστολος Βουκελάτου Γερασιμίνα Κατωπόδη Ευαγγελία
Καββαδάς Δημήτρης Γερασίμου Αλέξανδρος Μαργέλη Βασιλική
Καγκελάρης Αλέξης Γραψοπούλου Δήμητρα Μαργέλης Γεράσιμος
Καγκελάρης Απόστολος Ζαμπέλη Σταμάτα Πατρίκιος Γεώργιος
Κορφιάτης Κων/νος Θεοχάρης Δημήτριος Πολίτης Δημήτριος του Πάνου
Μαργέλης Σπυρίδων Καββαδία Σταμάτα Πολίτης Δημήτριος του Φιλίππου
Πολίτη Παρασκευή Κατωπόδης Σαμουήλ Ρομποτή Μαρίνα
Σκληρού Ανδριάνα Κολυβά Χριστίνα Σολδάτος Ιωάννης
Σκληρού Βασιλική Κονιδάρη Παρασκευή Σολδάτου Μαρία
Σολδάτου Ασημίνα Μπελουλάγ Ντριτάν  
  Πολίτης Αλέξης  
  Πολίτης Γεώργιος  
  Πολίτης Δημήτριος  
  Ρομποτής Γεράσιμος  
  Σίδερης Ιωάννης  
  Σκλαβενίτης Νικόλαος  

2007-2008

Α1΄Γυμνασίου Α2΄ Γυμνασίου Β΄ Γυμνασίου Γ΄ Γυμνασίου
Βουκελάτου Ροδούλα Πατρίκιος Θοδωρής Δρακονταειδής Ιωάννης Αργυρού Νίκη
Γκρύγκλεβιτς Ροξάνα Πεντεσπίτη Ελένη Κατηφόρη Διονυσία Γερούλης Κυριάκος
Δευτεραίου Αικατερίνη Πεταλά Καλλιόπη Κατσιγιάννης Θεόδωρος Ζόγγος Απόστολος
Δρακονταειδής Χρήστος Πολίτη Νάντια Κονιδάρης Αντώνιος Καγκελάρης Αλέξης
Καββαδία Αμαλία Ρομποτή Βασιλική Μιχαήλ Άγγελος Καγκελάρης Σπυρίδων
Καββαδία Νίκη-Αργυρώ Ρομποτής Αλέξανδρος Μπιλάνι Όλγα Κολυβάς Σπυρίδων
Καπουράνη Χριστίνα Σκλαβενίτης Δημήτριος Μπραντζουκάκης Κων/νος Κορφιάτης Κων/νος
Καπουράνης Απόστολος Σκληρού Μαρία-Ελένη Πολίτη Αικατερίνη Μαργέλης Σπυρίδων
Κατωπόδη Παναγιώτα Σολδάτος Βασίλειος Πολίτη Αναστασία Μελάς Χαράλαμπος
Κολυβά Σοφία Σολδάτος Σταύρος Πολίτη Μελίνα Μεσσήνης Χρήστος
Κολυβάς Λάμπρος Σολδάτου Μαρία Ρομποτή Ουρανία Πολίτη Παρασκευή
Μασαούτα Αναστασία Φατούρου Ακριβούλα Ρομποτή Παναγιώτα Σκληρού Ανδριάνα
Μεσσήνη Ιωάννα Φατούρου Αντιγόνη Σίδερης Δαμιανός Σκληρού Βασιλική
Μπάχου Αθηνά-Μαρία   Σίδερης Νικόλαος Σολδάτου Ασημίνα
    Σπανίδης Σίμων Φλώριος Γεράσιμος
    Φατούρου Αλεξάνδρα  
Α΄ Λυκείου Β΄ Λυκείου Γ΄Λυκείου
Αργυρός Γεράσιμος Βουκελάτος Θεόδωρος Γερούλης Ιωάννης
Βασιλάτου Νικολέτα Κατσιγιάννη Σπυριδούλα Ζώγκος Σπυρίδων
Βουκελάτου Γερασιμίνα Κατωπόδη Ευαγγελία Ζώτος Αντώνης
Γερασίμου Αλέξανδρος Μαργέλη Βασιλική Καββαδία Ιωάννα
Γραψοπούλου Δήμητρα Μαργέλης Γεράσιμος Καββαδία Κορίνα
Ζαμπέλη Σταμάτα Πατρίκιος Γεώργιος Καγκελάρη Πηνελόπη
Θεοχάρης Δημήτριος Πολίτης Δημήτριος του Πάνου Κατηφόρης Δημήτριος
Καββαδία Σταμάτα Πολίτης Δημήτριος του Φιλίππου Πεντεσπίτη Νίκη
Κατωπόδης Σαμουήλ Ρομποτή Μαρίνα Πολίτης Δημήτριος
Κολυβά Χριστίνα Σολδάτος Ιωάννης Πολίτης Σπυρίδων
Κονιδάρη Παρασκευή Σολδάτου Μαρία Φατούρος Βασίλειος
Μπελεγρίνος Αθανάσιος   Φατούρος Παύλος
Μπελουλάγ Ντριτάν    
Πολίτης Αλέξης    
Πολίτης Γεώργιος    
Πολίτης Δημήτριος    
Ρομποτής Γεράσιμος    
Ρομποτής Θωμάς    
Σίδερης Ιωάννης    
Σκλαβενίτης Νικόλαος    

Print Friendly, PDF & Email