Σύμφωνα με την υπ? αριθμ. 49305/Δ5 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εστάλη στις 22-03-2017 στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, ξεκινάει το Πρόγραμμα Αξιολόγησης του ΕΥΖΗΝ για το σχολικό έτος 2016 – 2017. Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασιών καθώς και σε μαθητές Α΄και Β΄Λυκείου. Η ηλεκτρονική […]