Δείτε όλα τα νέα Προγράμματα Σπουδών για την Ιστορία σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως αναρτήθηκαν στον κόμβο του Ι.Ε.Π.