Από το 2010 τέθηκε σε ισχύ στη χώρα μας η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου ή Σύμβαση της Φλωρεντίας σύμφωνα με την οποία, ως Τοπίο ορίζεται η περιοχή που αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ως αποτέλεσμα της δράσης και της αλληλεπίδρασης φυσικών και/ή ανθρωπογενών παραγόντων. Αναγνωρίζεται δε ως σημαντικός παράγοντας της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές, στην ύπαιθρο, […]