Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοιτούν στη Γ΄ Γυμνασίου και επιθυμούν τη συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μέχρι την Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020.