Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 35/2016 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία των Καλλιτεχνικών και της Μουσικής στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2016-2017: 1. Καλλιτεχνικά, (Τάξεις: Α΄, Β΄, Γ΄ Ημερησίου Γυμνασίου) 2. Μουσική (Τάξεις: Α΄, Β΄, Γ΄ Ημερήσιου Γυμνασίου) Δείτε τις Οδηγίες Δείτε ακόμη… 3/2/2020 – […]